Wakil Kepala Bidang Humas

Program Kerja Bidang Humas klik disini

A. IDENTITAS

 • Nama : Drs. H. Herman Edy
 • NIP : 196809151996031001
 • Jenis Kelamin : Laki-laki
 • Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 September 1968
 • Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
 • Alamat : Perum Prasanti II Blok A6 No.18 LK.1 RT.022, Kel. Sukarame, Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung 35131

B. PENDIDIKAN

 • 1988-1993 : S1 Jurusan/Prog. Studi Pendidikan IPS IAIN Raden Fatah Palembang
 • 1985-1988 : SPGN 1 Palembang
 • 1982-1985 : SMPN 15 Palembang
 • 1976-1982 : SDN 227 Palembang

C. RIWAYAT PEKERJAAN

 • 2005-Sekarang : Wakil Kepala Bidang Humas MTsN 1 Bandar Lampung
  • TMT: 2 Januari 2005
  • No.SK: MTs.08.02/SK/007/2005
 • 1996-Sekarang : Guru IPS MTsaN 1 Bandar Lampung