Kaur Tata Usaha

Program Kerja Bidang Tata Usaha MTsN 1 Bandar Lampung, disini

A. IDENTITAS

 • Nama Lengkap                 : Drs. H. ABD. Ghofar
 • NIP                             : 196301011986031007
 • Jenis Kelamin                    : Laki-laki
 • Tempat, Tanggal Lahir  : Bogor, 1 Januari 1963
 • Pangkat/Golongan          : Penata Tingkat 1/ III/d
 • Alamat                             : Perum GAN Blok C5 No. 03 RW.04, Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung 35134

B. PENDIDIKAN

 • 1985-1991                         : S1 Jurusan/Prog. Studi Peradilan Agama Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung
 • 1980-1983                         : MAN 1 Kota Bumi
 • 1977-1980                         : MTsn 1 Kota Bumi
 • 1973-1976        : MII Sirnagalih

C. RIWAYAT PEKERJAAN

 • 2016-Sekarang                : Kepala Urs. Tata Usaha MTsN 1 Bandar Lampung
  • TMT: 16 Agustus 2007
  •   No.SK: Kw.08.1/1.b/Kp.07.6/1235/2007
 • 2007-2016                        : Kepala Urs. Tata Usaha MTsN 2 Bandar Lampung
 • 2004-2007                          : Kepala Urs. Tata Usaha MTsN 1 Bandar Lampung
 • 1995-2004                           : Pegawai Staff Bidang Urs. Haji Kemenag Kota Bandar Lampung
 • 1990-1995                           : Pegawai Staff KUA Kec. Tanjung Karang Timur
 • 1986-1990                           : Pegawai Staff KUA Kec. Teluk Betung Barat

Daftar hadir online klik disini