MTsN1 Bandar Lampung
13 Agustus 2020 Dokumentasi Sarana dan Prasarana MTsN 1 Bandar Lampung

Dokumentasi Sarana dan Prasarana MTsN 1 Bandar Lampung

Pengadaan Running text
Proses Pemindahan Bibit kedalam Intalasi Hidroponik
Pembersihan sanitasi

Penghijauan dengan menanam bunga di POT
Perpustakaan Digital MTsN 1 Bandar Lampung